Muzyka na całe życie - zakup i wręczenie instrumentów muzycznych dla Orkiestry Detej "Czapelanka"