ZACZAROWANY OŁÓWEK - warsztaty w Fili Biblioteki Publicznej w Wysocicach