Wielkanocne zające - warsztaty z klasą IIb pani Danuty Ochockiej-Dymek