Zajęcia w szkółce OYAMA KARATE w Gołczy

2
2
3
3
4
4
15
15
9
9
10
10
11
11
5
5
6
6
7
7
8
8