XXVIII spotkanie bibliotecznej grupy zabawowej 11.05.2016 - Malowanie to wyzwanie