XVII spotkanie bibliotecznej grupy zabawowej 17.02.2016