XIX spotkanie bibliotecznej grupy zabawowej 28.02.2017